Általános Szerződési Feltételek

általános szerződési feltételek – ászf

Általános szerződési feltételek

 1. Bevezetés
  Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Kovács Tímea Nikolett (székhely: 1214 Budapest, Nyírfa utca 11. 1/5, adószám: 67210419-1-43), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.decohobby.hu webáruház használatára vonatkozó és az elérhető szolgáltatás igénybevételének az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának általános szerződési feltételeit. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

  A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.decohoby.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.decohobby.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 2. Szolgáltató adatai:
  A szolgáltató neve: Kovács Tímea Nikolett
  A szolgáltató székhelye: 1214 Budapest, Nyírfa utca 11. 1/5.
  A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@decohobby.hu
  Telefonszáma: +36 (20) 338 1485
  Adószáma: 67210419-1-43
  Nyilvántartásba vételi száma: 44212127
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-89820/2015, NAIH-89821/2015
  Számlavezető Pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
  Számlaszám: 12010659-01522505-00100005
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: MediaCenter Hungary Kft, 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. 2/6, info@domaincenter.hu
 3. Alapvető rendelkezések
  3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  3.2. A jelen Szabályzat 2015. október 20 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  3.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
  3.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!
 4. Regisztráció/Vásárlás
  4.1. A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  4.2. A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni, melyeket bármikor módosíthat. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  4.5. A Felhasználó személyes fiókjának törlését az info@decohobby.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti. A Szolgáltató két munkanapon belül törli a Felhasználó személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre.
 5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
  5.1. A webáruházban kreatív hobby termékek és dekorációs alapanyagok értékesítése történik elektronikus úton. A megjelenített termékek csak és kizárólag online rendelhetők meg. Személyes vásárlásra nincsen lehetőség, üzlethelység nem áll a Felhasználó rendelkezésére.
  5.2. A termékek választékát folyamatosan bővítjük a Felhasználói igényeknek megfelelően. A Termékeknél feltüntetésre kerül, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt termékeket lehet megrendelni.
  5.3. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét árucikkre kattintva, annak információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
  5.4. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Pl.: Színeltérés esetén a webáruházból választott színekért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
  5.5. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó értékek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, egy mennyiségi egységre vonatkozó ár. A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  5.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától, vagy megvásárolhatja a Terméket.
  5.7. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 6. Megrendelés:
  A megrendelés történhet:
  – webáruház felületén keresztül: a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással. A Felhasználók számára a Szolgáltató regisztráció nélkül is lehetőséget nyújt vásárlásra, kizárólag a küldemény sikeres kézbesítéséhez szükséges adatok megadására van szükség.
  – e-mail címünkre küldött megrendeléssel, saját adatok (számlázási és szállítási címek) és termékek (cikkszám, lehetőség szerint név, mennyiség) megadásával.
  – telefonon történő megrendeléssel

Pótrendelés: A rendelés elküldése után pótrendelésre weben, e-mailen vagy telefonon keresztül van lehetőség legkésőbb a csomagküldés előtt, amennyiben még nem lett kiküldve a megrendelt áru. A pótrendelés a normál megrendeléssel megegyező feltételek szerint történik, annyiban tér el, hogy ha még nem történt meg a csomagolás és kiszállítás, összesítve számoljuk a csomagküldés költségeit, így a Felhasználónak nem kell kétszer fizetnie a szállítási díjakat.

 • Rendelés menete:
  • Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
  • A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja, majd kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
  • A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
  • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Kosár frissítése” ikonra kattint. A „X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
  • A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.

Közvetlen banki átutalás: A fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlaszámára történik átutalással.

Szállítási költségek:

Pick Pack Pont szállítási mód költsége minden esetben: 850 Ft

MPL Futárszolgálat költsége minden esetben: 1190 Ft.

Posta Pont (Postán maradó, Mol Posta Pont és Csomagautomata) költsége minden esetben 990 Ft.

Webox Csomagautomata költsége minden esetben: 699Ft.

Személyes átvétel: díjtalan

 • Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • Adatbeviteli hibák javítása: a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Amennyiben a megrendelése valamilyen szempontból tévesen, hibásan, pontatlanul került rögzítésre, kérjük, mielőbb vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot a kölcsönös eredményes és korrekt eljárás megvalósítása érdekében.
 • A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, dátumát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
 • A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amelyet a megrendelés teljesítésével egy időben a termékekkel együtt ad át a Felhasználó részére.
 • A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban.
 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
  • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
  • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
  • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.
  • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
  • A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért.
 1. Elállás joga
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználót a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, azaz visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában Felhasználó jogosult 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  • A Felhasználó elállási vagy felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
  • A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  • A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban gyakorolta.
  • A Felhasználó az elállási és felmondási jogát a mellékletben található Elállási nyilatkozat felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
  • Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
  • Az elállási és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a 14 napos (akár a 14. napon) határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak.
  • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
  • A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!
  • A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén:
   • A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költség).
   • A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
   • Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
   • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a (8.11.1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
  • A Felhasználó kötelezettségei elállása esetén:
   • Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
   • A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.
   • Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Felhasználónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
   • A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. (pl. egyedi kérésre készített ajándéktárgy)
  • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
  • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  • A Felhasználó az elállási jogról bővebb információt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben talál. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 1. Jótállás, szavatosság Kellékszavatosság
 • Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  A Felhasználó a webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • A webáruházat üzemeltető vállalkozás az 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

 • A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166.§).
 • A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 1. Vegyes Rendelkezések
  • A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  • Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához
  • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 1. Panaszkezelés rendje
  • Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  • A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, illetve amennyiben úgy érzi, panaszát nem bíráltuk el megfelelően, a Felhasználónak joga van a panasz bejelentéséhez, és a jogorvoslathoz.
  • A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
  • Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Pest Megyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Ügyfélszolgálat telefonszám:+36-1-328-5812; +36-1-485-6957; +36-1-485-6926
E-mail: pest@pest.gov.hu
Fogyasztóvédelmi főosztály:
Főosztályvezető: dr. Koller Edit
fogyved.2.fok@pest.gov.hu

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elérhetősége:
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő – Szerda 12.00 – 16.00 Kedd – Csütörtök 9.00 – 13.00

Panasza esetén lehetősége van a területileg illetékes békéltető testülethez fordulni:

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja.

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 1. Felelősség
  • A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
  • A honlapon történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetőleg amennyiben a Felhasználó által felhatalmazást kap, hírlevél küldéséhez használja. A Szolgáltató a Felhasználók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. a fuvarozó, postázó cégnek az adatok megadása a kézbesítés teljesíthetősége érdekében). További információkat az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál!

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.decohobby.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat/

 1. Mellékletek

Budapest, 2017.01.01.

Az Általános Szerződési Feltételek itt tölthetők le.

Az oldal további használatához kérjük, járuljon hozzá a sütik kezeléséhez. További információ

Tájékoztatunk, hogy weboldalunk Cookie-t (sütiket) használ!

A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépedre, amikor egy webhelyet keresel fel. Amikor ismét felkeresed az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngésződet. A Cookie-k kezeléséről részletes információt az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkban találsz!

A Cookie-k használatához a weboldal alján található elfogadom gombra kattintással tudsz hozzájárulni!

Amennyiben szeretnéd a „sütiket” letiltani/eltávolítani a számítógépedről, kattints ide!

Fontos!
Amennyiben letiltod/eltávolítod a „sütiket”, a weboldal bizonyos részei nem feltétlenül fognak működni.

Bezár